För studenter på kursen Invasiv och medicinsk behandling av klaff- och kranskärlssjukdom kurskod 2LK120

Hjärtsjukdom är den absolut största folksjukdomen i Sverige. Majoriteten av patienterna på medicinakuter och många av patienterna på vårdcentraler söker för misstänkt eller känd hjärtsjukdom - alla läkare träffar dessa patienter under sin AT och ST.

Kursplan

Kursbekrivning

Välkomna till kursen invasiv och medicinsk behandling av klaff- och kranskärlssjukdomar

Hjärtsjukdom är den absolut största folksjukdomen i Sverige. Majoriteten av patienterna på medicinakuter och många av patienterna på vårdcentraler söker för misstänkt eller känd hjärtsjukdom - alla läkare träffar dessa patienter under sin AT och ST. 

Målet är att du efter avslutad kurs har en mycket god kunskap om modern diagnostik och behandling av stabil kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, mitralisinsufficiens och aortastenos.   Du kommer träna dina praktiska färdigheter, lära dig de undersökningsmetoder som leder fram till olika kardiologiska diagnoser och på nära håll se de moderna invasiva behandlingsmetoder som idag används. Tyngdpunkten i kursen ligger på klinisk bedömning, kliniskt beslutfattande och kritiskt tänkande.

Kursen är krävande och för att få ut det mesta av kursen krävs både hög närvaro och engagemang.

Schema

 

 

Kursperiod

Tis 2023-10-31 – Ons 2023-11-29 (7.5hp)  ht23

Kursutvärdering vt20

Enkät

Nondita Sarkar

Kursansvarig

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör
852482379
NS
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2023-11-08