För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Ny student på Kandidatprogrammet i nutrition

Är du ny student på Kandidatprogrammet i nutrition?
Här nedan finner du information om upprop, introduktionsdagar vid SU och annat matnyttigt gällande dina framtida studier på Stockholms universitet.

Programupprop och information till studenter på År 1

Efter det första urvalet från UHR (Universitets- och Högskolerådet), d.v.s. efter den 12 juli, skickas skriftlig information från institutionen till antagna studenter. Glöm inte att gå in på www.antagning.se och tacka JA till din plats senast fredagen den 22 juli.
Studenter som antagits eller är reserver i det andra urvalet får information efter den 28 juli.

Programstart med obligatoriskt upprop, heldag

Tid:

Måndagen den 22 augusti 2022, kl. 09:45 på Stockholms universitet, (Magnelisalen, Svante Arrheniusväg 16B).
Till programmet antas 30 studenter HT 2022.

Registrering på programmet

Registrering på kandidatprogrammet i nutrition görs av oss efter uppropet den 22 augusti.

OBS!

OBS! Om du absolut inte har möjlighet att delta vid uppropet, men vill behålla din plats, måste du anmäla detta till oss i förväg (senast fredag den 19/8, kl. 15:00) till vår utbildningsadministratör Sara Bruce sara.bruce.1@ki.se, annars förlorar du din utbildningsplats. Du kan också skicka ett personligt ombud till uppropet. Detta gäller även om du skulle bli sjuk på själva uppropsdagen (kontakta då Sara direkt).

Mer information om nutritionsutbildningen

lab. miljö, student som använder pipett
Laboration i Livsmedelskemi, Kandidatprogrammet i nutrition. Foto: Sara Bruce

Kursstart för kemikurserna på År 1

Första kursen i Grundläggande kemi har obligatoriskt upprop måndagen den 29 augusti 2022. Mer information kommer.
Se till att din information, framförallt mailadressen, är uppdaterad i Ladok.

Registrering på första kursen

Innan du börjar på din första kurs, Grundläggande kemi, måste du själv registrera dig vid den institution som ger kursen. Webbregistreringen öppnar ca en vecka innan kursstart, se: Checklista för en lyckad terminsstart

Om du har frågor angående kemikurserna, kan du kontakta studievägledare:

Jon Olsén, tel: 08-16 12 13, kemi@su.se
Hemsida: https://www.kemi.su.se

Ny student på Kemi, samt repetera dina kemikunskaper

Vill du läsa kemi? 

Introduktionsdagar vid SU

Efter uppropet i slutet av augusti fortsätter utbildningen på Stockholms universitet med välkomstaktiviteter på SU, med bland annat Välkomstdagen fredagen den 26 augusti. 

Syftet med dessa introduktionsdagar är att du ska få ordentlig information om programmets utformning och om vad universitetsstudier innebär.

Naturvetenskapliga föreningen (NF) vid Stockholms universitet ordnar den s.k. Insparquen, med både viktig studieinformation, föreläsningar och festligheter. Där får du möjlighet att lära känna dina blivande kurskamrater, äldre kursare och andra naturvetarstudenter i lugn och ro innan undervisningen börjar på allvar. Med framförallt fysiska träffar, inom-och utomhus.

Schema till Insparquen 2022

Upprop och information till studenter på År 2

Kursstart och obligatoriskt upprop för Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik 30hp (BL3010):

Tid: Måndagen den 29 augusti 2022, 09:15 i E306, Arrhenius hus E, Vån 3.

Schemat finns tillgängligt på Time Edit på SU.

 

OBS! Om du inte kan närvara vid uppropet måste du anmäla detta i förväg till BIG-kansliet (se nedan). Du riskerar annars att förlora din plats på kursen.

Birgitta Åkerman (studievägledare, till juli 2022) 

Aleksandra Sommertune (studieadministratör) tel 08-16 40 69

E-mail: info.big@su.se 

Hemsida: https://www.su.se/big/

SB
2022-07-07
Sara Bruce