För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Ny student på Kandidatprogrammet i nutrition

Är du ny student på Kandidatprogrammet i nutrition?
Här nedan finner du information om upprop, introduktionsdagar vid SU och annat matnyttigt gällande dina framtida studier på Stockholms universitet.

Programupprop och information till studenter År 1

Skriftlig information från institutionen skickas till antagna studenter efter det första urvalet från UHR (Universitets- och Högskolerådet), d.v.s. efter den 12 juli. Glöm inte att gå in på www.antagning.se och tacka ja till din plats senast fredagen den 22 juli. Studenter som antagits eller är reserver i det andra urvalet får information efter den 28 juli.

Programstart med obligatoriskt upprop, heldag

Tid: Måndagen den 22 augusti 2022, kl. 09:45 på Stockholms universitet, (Magnelisalen, Svante Arrheniusväg 16B).

Till programmet antas 30 studenter HT 2022.

Registrering på programmet

Registrering på kandidatprogrammet i nutrition görs av oss efter uppropet den 22 augusti.

OBS!

Om du absolut inte har möjlighet att delta vid uppropet, måste du anmäla detta till kursledningen i förväg (senast den 19/8 kl. 15:00 till sara.bruce.1@ki.se) annars förlorar du din utbildningsplats. Du kan också skicka ett personligt ombud.

Om du har förkylningssymptom på uppropsdagen så ska du stanna hemma med tanke på covid-19, men du måste meddela oss senast kl. 09:00 den 22/8 (till sara.bruce.1@ki.se), annars förlorar du din plats.

Karta och mer information

Kursstart för kemikurserna År 1

Första kursen i Grundläggande kemi har obligatoriskt upprop måndagen den 29 augusti 2022. Mer information kommer.
Se till att din information, framförallt mailadressen, är uppdaterad i Ladok.

Registrering på första kursen

Innan du börjar på din första kurs, Grundläggande kemi, måste du själv registrera dig vid den institution som ger kursen. Webbregistreringen öppnar ca en vecka innan kursstart, se: Checklista för en lyckad terminsstart

Om du har frågor angående kemikurserna, kan du kontakta studievägledare:

Jon Olsén, tel: 08-16 12 13, kemi@su.se
Hemsida: https://www.kemi.su.se

Ny student på Kemi, samt repetera dina kemikunskaper

Vill du läsa kemi? 

Introduktionsdagar vid SU

Efter uppropet i slutet av augusti fortsätter utbildningen på Stockholms universitet med några introduktionsdagar, med bland annat Välkomstdagen fredagen den 26 augusti. 

Syftet med dessa introduktionsdagar är att du ska få ordentlig information om programmets utformning och om vad universitetsstudier innebär.

Naturvetenskapliga föreningen (NF) vid Stockholms universitet ordnar den s.k. Insparquen, med både viktig studieinformation, föreläsningar och festligheter. Där får du möjlighet att lära känna dina blivande kurskamrater, äldre kursare och andra naturvetarstudenter i lugn och ro innan undervisningen börjar på allvar. Blandat fysiska och digitala träffar, inom-och utomhus.

Upprop och information till studenter År 2

Kursstart och obligatoriskt upprop för Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik 30hp (BL3010):

Tid: Måndagen den 29 augusti 2022, mer info kommer.

Schemat kommer att finnas på kurssidan senast fyra veckor innan kursstart.

 

OBS! Om du inte kan närvara vid uppropet måste du anmäla detta i förväg till BIG-kansliet (se nedan). Du riskerar annars att förlora din plats på kursen.

Birgitta Åkerman (studievägledare, till juli 2022) 

Aleksandra Sommertune (studieadministratör) tel 08-16 40 69

E-mail: info.big@su.se 

Hemsida: https://www.su.se/big/