För studenter på kursen Klinisk audiologi 3 kurskod 1AU076

Kursens övergripande mål är att ge studenten kunskap om och förståelse för den audiologiska rehabiliteringsprocessen utifrån kliniska aspekter. Kursen bygger vidare på kurserna Hörapparatteknik och Teknisk audiologi, och utgör grund för de kommande kurserna Hörselpedagogik och Verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Satu Turunen-Taheri

Kursansvarig/examinator