För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Ny student

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.

Aktivera studentkonto

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkonto.

Kontona är klara för aktivering den 2 augusti.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

OBS! Om du använder en privat e-postadress, se då till att vidarebefordra mejlen för att inte gå miste om viktig information från KI.

Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på kussk@nvs.ki.se

Registrering

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2023-08-02 till 2023-08-16 (kl. 23.59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

7KS011 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård

Du registrerar dig genom att logga in i Ladok. 

När du registrerat dig skickas det inte automatiskt ut ett bekräftelsemail. Vill du kontrollera din registrering kan du alltid logga in i Ladok. 

Via kurswebben hittar du kursplanen för programmets första kurs, här finns också kursens rekommenderade litteratur:
7KS011 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning.se.

Program- och kursstart!

Vid  program- och terminsstart kommer vi att ha kursintroduktion av den inledande kursen på programmet. Information om kursstart och schema hittar du på kurswebben:

7KS011Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats? Då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan kontaktar du Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten vid KI

Programmets innehåll

Via programöversikten hittar du information programmets innehåll. Där finns länkar till alla kurser som ingår i programmet. Klicka på respektive kurs för att se mer information inklusive schema och kurslitteratur. Litteraturlistan finns i kursens kursplan. Du finner också en översikt där du ser i vilken ordning och under vilka veckor kurserna ges. Utbildningen varvar teori med praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

KI-kort

KI-kortet är ett personligt passerkort för access till salar och byggnader på KI:s campus. Kortet fungerar även som lånekort och utskriftskort. Efter att du har aktiverat ditt studentkonto kan du skaffa ditt KI-kort.

Läs mer på KI- kort för studenter.

Heltidsstudier

Utbildningen bedrivs på heltid. Det betyder att obligatorisk undervisning såsom seminarier, gruppövningar och klinisk färdighetsträning kommer att schemaläggas måndag - fredag ca kl. 08.00-17.00. Viss tid kommer att avsättas för självstudier. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan dag-, kväll- och nattjänstgöring förekomma. 

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen, kontakta biträdande programdirektor Carina Georg eller programstudievägledare Christine Carlstedt. Mer information hittar du på programwebben under kontaktuppgifter.

Ansökan om tillgodoräknande - anmälan om tidigare studier

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. 

För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 12/8. Du också måste vara registrerad på programmets första kurs för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

Din ansökan inklusive bilagor skickas till: kussk@nvs.ki.se, alternativt till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Kathrin Dellblad
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 52 Huddinge

Önskar du tillgodoräkna dig större del av program, dvs flera kurser, så fyller du i en ansökningsblankett per kurs.

Information om tillgodoräknande av kurser du redan läst på KI eller annat lärosäte

Terminstider vid KI

Terminstider vid KI 

IT-frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier, inklusive frågor som rör ditt studentkonto.

Student-IT

Övrig information

Reservantagning/Registrering

Efter urval sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. 

Vanliga frågor och svar för dig som är ny student

Här har vi listat vanliga frågor och svar för dig som är ny student