För studenter på kursen Mödrahälsovård och antikonception (15 hp) kurskod 2BM023

Kursen behandlar komplicerad graviditet, mödrahälsovård och antikonception. 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning på barnmorskemottagning ingår. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT22

Måndag 7 november 2022. Schema publiceras 2 veckor före kursstart. 

Kursavslut söndag 15 januari 2023.

 

Schema - föregående läsår

Kontaktuppgifter

Ewa Andersson

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare