För studenter på kursen Mödrahälsovård och antikonception (15 hp) kurskod 2BM023

Kursen behandlar komplicerad graviditet, mödrahälsovård och antikonception. 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning på barnmorskemottagning ingår. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Måndag den 25 mars. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. 

Kursavslut söndag den 2 juni.

 

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Åsa Gottfridsson

Kursansvarig
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
852482364
ÅG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-02-13