För studenter på kursen Mödrahälsovård och antikonception (15 hp) kurskod 2BM023

Kursen behandlar komplicerad graviditet, mödrahälsovård och antikonception. 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning på barnmorskemottagning ingår. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT22

Måndag 28 mars 2022

Kursavslut söndag 5 juni 2022

 

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Ewa Andersson

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare