För studenter på kursen Mödrahälsovård och antikonception (15 hp) kurskod 2BM023

Kursen behandlar komplicerad graviditet, mödrahälsovård och antikonception. 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning på barnmorskemottagning ingår. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT24

Kursstart måndag den 4 november. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. 

Kursavslut den 19 januari 2025.

 

Schema - föregående kurs

Kontaktuppgifter

Profile image

Åsa Gottfridsson

Kursansvarig
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
ÅG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-06-13