För studenter på kursen Moment Reproduktion Huddinge kurskod 2LK111

Momentet omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. VFU är centralt i kursen och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till oss på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och moment reproduktion!

Ämnet obstetrik och gynekologi är mycket mångsidigt med ett brett spektrum av besvär eller tillstånd hos kvinnor i varierande ålder.

Kursen innehåller en teoretisk del med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del med verksamhetsförlagd utbildning där studenten är placerad på Tema Kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Den kliniska tjänstgöringen uppdelas i en obstetrisk och en gynekologisk del. I den obstetriska delen kommer du att få följa graviditetens olika skeden genom placering på mödravårdsmottagning, förlossning och centrum för fostermedicin. På förlossningsavdelningen kommer du att få handlägga förlossningar tillsammans med barnmorska och förlossningsläkare. Under gyn-placeringen kommer du att få vara på vår slutenvårdsavdelning, på operation, på gyn-akuten och på gynmottagningen.

Vi ser fram emot mötet med er och hoppas att ni kommer att bli nöjda!

Ramscheman

Nedan presenteras mer detaljerade ramscheman som exempel på hur föreläsnings- och seminarieschema samt VFU-scheman kan se ut.

Personliga VFU-scheman med studentnamn publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Lotta Herling

Momentansvarig

Christina De La Rosa

Utbildningsadministratör

Susanna Eriksson

Klinisk assistent
LH
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2024-04-10