För studenter på kursen Moment Reproduktion SÖS kurskod 2LK111

Momentet omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. VFU är centralt i kursen och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till oss på Södersjukhuset och moment reproduktion!

Ämnet obstetrik och gynekologi är mycket mångsidigt med ett brett spektrum av besvär eller tillstånd hos kvinnor i varierande ålder.

Kursen innehåller en teoretisk del med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del med verksamhetsförlagd utbildning där studenten är placerad på Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Den kliniska tjänstgöringen uppdelas i en obstetrisk och en gynekologisk del om vardera cirka tre veckor. I den obstetriska delen kommer du att få följa graviditetens olika skeden genom placering på mödravårdsmottagning, obstetriskt ultraljud, förlossning och BB. På förlossningsavdelningen kommer du att få handlägga förlossningar tillsammans med barnmorska och förlossningsläkare. Under gyn-placeringen kommer du att få vara på vår slutenvårdsavdelning, på operation, på gyn-akuten och på gynmottagningen.

Vi ser fram emot mötet med er och hoppas att ni kommer att bli nöjda!

Ramscheman

Nedan presenteras mer detaljerade ramscheman för hur föreläsnings- och seminarieschema samt VFU-schema kan se ut.

Personliga scheman med namn publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Kontaktuppgifter

Anna Möller

Momentansvarig
070-7892324

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör

Nina Krivosija

Klinisk assistent

Andrea Lundqvist

Klinisk assistent
AM
Innehållsgranskare:
2023-12-21