För studenter på kursen Moment Utveckling Solna kurskod 2LK111

Moment Utveckling omfattar ämnesområdena pediatrik, barnkirurgi samt barn- och ungdomspsykiatri. Stor vikt läggs vid att förstå och bemöta barn i olika åldrar och deras vårdnadshavare samt förstå skillnaden mellan barn och vuxna vad gäller fysiologi och olika sjukdomstillstånd. VFU är en central del av kursen där studenten är placerad främst vid KS Solna men även vid BUMM i norrort och BB Danderyd.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkomna till kursen i pediatrik på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Vi ser fram emot att träffa er och att lära er hur man möter barn i olika åldrar och deras oroliga föräldrar. Ni kommer att lära er de vanligaste sjukdomarna och tillstånden och även kroniska och akuta tillstånd hos våra pediatriska patienter. Att lära sig den normala utvecklingen hos barn är viktigt för er att förstå för att ni skall kunna bedöma det som är avvikande. Vi sätter ett stort värde på den verksamhetsbelagda utbildningen där ni kommer att möta våra patienter och deras föräldrar. Ni lär er från varje patientmöte ni har men även genom att lyssna på falldiskussioner och patientpresentationer på alla möten och ronder ni är med på.

Ta för er, var aktiva, fråga. Det är då ni lär er som bäst! 

Internationell kurs

Våra studenter i Solna har varje vårtermin en möjlighet att studera i en internationell miljö vid sitt hemuniversitet Solna. Detta är tillfälle att lära sig mer om olika kulturer både i och utanför den akademiska världen! Den internationella kursen i pediatrik ges på engelska. 

Schema

Nedan presenteras exempel på hur ett VFU-schema kan se ut under Moment Utveckling i Solna. Detaljerat teorischema presenteras i TimeEdit.  

Fastställt schema publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Exempel schema moment Utveckling Solna

Aida Wahlgren

Kursansvarig Tema 6 och Momentansvarig Utveckling Solna

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Gabriella Wahlin

Amanuens