För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Ny student

Välkommen till den Kompletterande utbildningen för Sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz!

Aktivera studentkonto

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna som du hittar här:  

Kontona är klara för aktivering 3 augusti

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

OBS! Om du använder en privat e-post, se då till att vidarebefordra mejlen för att inte gå miste om viktig information från KI.

Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss: ssk@nvs.ki.se

Registrering

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2020-08-03 till 2020-08-19 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

7KS011 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

När du registrerat dig skickas det inte automatiskt ut ett bekräftelsemail. Vill du kontrollera din registrering kan du alltid logga in i Ladok. 

Här hittar du kursplanen för programmets första kurs, här finns också kursens rekommenderade litteratur:

7KS011 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Antagningsgruppen

Program- och kursstart!

Den 31 augusti är det program- och terminsstart då vi kommer att ha kursintroduktion av den inledande kursen på programmet, Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 7,5 hp, Kurskod: 7KS011           

Tid: 9.00 – 15.00 Kursintroduktion och information. Schema för första veckan hittar du längre ner på denna sida - under dokument.

Plats:  Undervisning kommer ske på Campus i Huddinge, Alfred Nobels allé 23, i sal H3 BLÅ (entréplan).

Programmets innehåll

Du hittar programmets innehåll under rubriken Programmets innehåll på denna sida. Där finns länkar till alla kurser som ingår i programmet. Klicka på respektive kurs för att se mer information inklusive schema och kurslitteratur. Litteraturlistan finns i kursens kursplan. Under Terminsöversikt finns en pdf där du ser i vilken ordning och under vilka veckor kurserna ges. Utbildningen varvar teori med "praktik", så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom olika verksamheter i sjukvården.

KI-kort

På Universitetsbiblioteket hämtar du ut ditt KI-kort som är ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Läs mer här

Heltidsstudier

Utbildningen bedrivs på heltid. Det betyder att obligatorisk undervisning såsom seminarier, gruppövningar och klinisk färdighetsträning kommer att schemaläggas måndag - fredag ca kl 08.00-17.00. Viss tid kommer att avsättas för självstudier. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan dag, kväll och nattjänstgöring förekomma. 

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen kontakta biträdande programdirektor Eva Broberger, eller programstudievägledare Christine Carlstedt. Du hittar deras kontaktuppgifter under kontakter.

Ansökan om tillgodoräknande - anmälan om tidigare studier

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. 

För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 17/8. Du också måste vara registrerad på programmets första kurs (7KS011) för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

Din ansökan inkl bilagor skickas till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

Ansökningsblankett hittar du längre ner på denna sida. Önskar du tillgodoräkna dig större del av program, dvs flera kurser, så fyller du i en ansökningsblankett per kurs.

Här hittar du information om hur du gör för att tillgodoräkna dig kurser du redan läst på KI eller annat lärosäte.

IT frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier.

Mer information om Student- IT hittar du här

Övrig information

Reservantagning/Registrering

Efter urval sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. 

Praktisk information

Hur skaffar jag ett KI-kort? Vad ska jag ha studentkontot till? Hur får jag tillgång till universitetsbibliotekets alla tjänster och resurser? Svar på dessa frågor hittar du på Ny student på KI.

Documents