För studenter på kursen Professionell utveckling 1 kurskod 1AU027

Kursen ingår i en strimma i professionell utveckling vilken omfattar totalt 6 hp och löper genom hela utbildningsprogrammet.
Det övergripande målet med denna strimma är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att kunna utveckla ett etisk och professionellt förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll.

Kursplan

Kursutvärdering

Kursvärdering VT-22

Kursanalys

Kursanalys VT-22

Helene Bergström

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936