För studenter på kursen Professionell utveckling 3 kurskod 1AU037

Det övergripande målet med strimman är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att kunna utveckla ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll. Syftet med denna kurs, Professionell utveckling 3, är att på ett fördjupat sätt reflektera över etiska ställningstaganden i vården, konflikthantering, hållbar utveckling och lika villkor.

Kursplan

Kursutvärdering

Kursvärdering VT-22

Kursanalys

Kursanalys VT-22

Helene Bergström

Kursansvarig och examinator

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
852483920
HB
Innehållsgranskare:
2023-02-16