För studenter på kursen Reproduktion Solna kurskod 2LK111

Momentet omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. VFU är centralt i kursen och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till Moment Reproduktion i Solna!

Ämnesområdena obstetrik och gynekologi är mångsidiga med ett brett spektrum av besvär eller tillstånd hos kvinnor i varierande ålder.

Kursen innehåller en teoretisk del med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del med verksamhetsförlagd utbildning där studenten bland annat är placerad på Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Danderyd Sjukhus, Södertälje Sjukhus, Norrtälje Sjukhus, Livio Fertilitetscentrum och BMM Sundbyberg.

Den kliniska tjänstgöringen uppdelas i en obstetrisk och en gynekologisk del. I den obstetriska delen kommer studenten att få följa graviditetens olika skeden genom placering på mödravårdsmottagning, obstetriskt ultraljud, förlossning och BB. På förlossningsavdelningen kommer studenten att få handlägga förlossningar tillsammans med barnmorska och förlossningsläkare. Under den gynekologiska delen sker placering på slutenvårdsavdelning, operation, gynmottagningen och gynakut.

Vi ser fram emot mötet med er!

Internationell kurs

Studenter i Solna får varje vårtermin möjlighet att studera i en internationell miljö vid sitt hemuniversitet. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om olika kulturer både i och utanför den akademiska världen. Den internationella kursen i Moment Reproduktion ges på engelska under vårterminens andra period (mars-april). 

Schema

Nedan presenteras detaljerade exempel för hur ett föreläsnings- och seminarieschema samt VFU-schema kan se ut för Moment Reproduktion i Solna.  

Fastställt schema med namn publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Kontaktuppgifter

Hedvig Engberg

Momentansvarig Reproduktion Solna

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör Reproduktion Solna
HE
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2023-10-27