För studenter på kursen Reproduktion Solna kurskod 2LK111

Momentet omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. VFU är centralt i kursen och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till kursen Reproduktion i Solna! Ämnesområdena obstetrik och gynekologi är mycket mångsidiga med ett brett spektrum av besvär eller tillstånd hos kvinnor i varierande ålder.

Kursen innehåller en teoretisk del med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del med verksamhetsförlagd utbildning där studenten är placerad på Liljeholmen, Huddinge Hospital, NKS Solna, Södertälje Hospital, Gyn Stockholm, Livio-Storängsbotten, Antenatal Clinic Sundbyberg.

Den kliniska tjänstgöringen uppdelas i en obstetrisk och en gynekologisk del. I den obstetriska delen kommer du att få följa graviditetens olika skeden genom placering på mödravårdsmottagning, obstetriskt ultraljud, förlossning och BB. På förlossningsavdelningen kommer du att få handlägga förlossningar tillsammans med barnmorska och förlossningsläkare. Under gyn-placeringen kommer du att få vara på vår slutenvårdsavdelning, på operation och gynmottagningen samt på gyn-akuten på Danderyd Sjukhus.

 

Internationell kurs

Studenter i Solna har varje vårtermin möjlighet att studera i en internationell miljö vid sitt hemuniversitet. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om olika kulturer både i och utanför den akademiska världen! Den internationella kursen i Moment Reproduktion ges på engelska under vårterminens andra period (mars-april). 

Ramschema

Nedan presenteras mer detaljerade ramscheman för hur föreläsnings- och seminarieschema samt VFU-schema kan se ut för Moment Reproduktion i Solna.  

Fastställt schema med namn publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

 

Kontaktuppgifter

 

Sonia Andersson

Momentansvarig

Eva Lundström

Klinisk assistent

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör