För studenter på kursen Reproduktionens fysiologi och psykologi (12 hp) kurskod 2BM019

Kursen ger en introduktion till barnmorskeyrket, med fokus på normal graviditet, förlossning och eftervård. På den här sidan hittar du information om upprop, kurstider, schema samt kontaktuppgifter. Välkommen till barnmorskeprogrammet!

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart den 29 augusti kl 09.00. Schema publiceras 2 veckor före kursstart.

Kursavslut 23 oktober 2022.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen är öppen under perioden 2022-08-03 - 22-08-17. Mer information om webbregistrering

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Liisa Svensson

Kursansvarig
733940448

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare