För studenter på kursen Reproduktionens fysiologi och psykologi (12 hp) kurskod 2BM019

Kursen ger en introduktion till barnmorskeyrket, med fokus på normal graviditet, förlossning och eftervård. På den här sidan hittar du information om upprop, kurstider, schema samt kontaktuppgifter. Välkommen till barnmorskeprogrammet!

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart den 28 augusti kl 09.00. Obligatorisk närvaro första dagen. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursavslut 22 oktober 2023.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen är öppen under perioden 2023-08-02 - 23-08-16. Mer information om webbregistrering

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Emilija Wilson

Kursansvarig

Ewa Andersson

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
EW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-08-11