För studenter på kursen SVK Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning (7,5 hp) kurskod 2LK083

Varför ska du som är i slutet av din läkarutbildning välja en fördjupningskurs om magen?

-Jo, för att symtom från buken är vanligt återkommande inom närmast alla kliniska discipliner.

Kursplan

Alla läkare träffar patienter med buksmärtor

liksom misstänkt eller uppenbar gastrointestinal blödning. Handläggningen av dessa patienter är ofta komplex och involverar samarbete mellan flera specialiteter. Kursen omfattar såväl molekylära mekanismer, patientnära diskussioner liksom medicinska frågor utifrån ett samhällsperspektiv.

God kännedom om basala mekanismer och förmåga att kunna initiera handläggning och behandling dels i akuta situationer, dels i mottagningsverksamhet gör dig till en säkrare kliniker.

Vi sett det av stor vikt att kunna integrera ett flertal medicinska/kirurgiska infallsvinklar.

Kursen är uppbyggd med katedrala temaföreläsningar och seminarier där vi samlat erfarna föreläsare, specialister på sitt område, dels kring kliniska auskultationer där ni kommer att möta patienter med bukbesvär utifrån flera olika perspektiv i vården. Exempel föreläsningar som kan förekomma är koagulationsaspekter vid massiv blödning, interventionsradiologi, GI blödning och onkologi, repetition av IBD.

De kliniska placeringarna kan vara i Solna, Huddinge, St Göran, SÖS eller på privat magtarmenhet i Stockholm.

Vi erbjuder också ABCDE repetition i teori och praktik på patientsimulatorlab och endoskopisimulering samt basal ultraljud och tolkning av gastrolabundersökningar ( tex rörlighet och funktion av esofagus) . Vi har en vetenskaplig strimma där PubMed och "Best practise" sökning ingår samt repetition av grundläggande epidemiologisk metodik.

Denna symtomorienterande kurs syftar till att göra dig väl förberedd inför AT eller ditt första vikariat. Läs gärna mer om kursens specifika innehåll under MER MATERIAL.

Kursansvariga

Kursansvarig Institution

Institutionen för Medicin Solna

Kursledning  

Ann-Sofie Backman,  Med dr, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Gastrocentrum Medicin Solna. 
E-mail: ann-sofie.backman@karolinska.se
Sökare: 91273, mobil 070-7515285

Haider Sabhan, ST-läkare Internmedicin S:t Görans Sjukhus 
E-mail: haider.sabhan@capiostgoran.se
Telefon: 

Kontakta Haider Sabhan i första hand gällande praktiska frågor kring kursen.

 

Kontakta Anette Nilsson (anette.nilsson@ki.se) gällande tekniska frågor om LADOK och Canvas.

 

Schema

Schema för VT20 kommer när det närmar sig kursstart.

Kursperiod

VT20 4 maj - 5 juni