För studenter på kursen SVK Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning (7,5 hp) kurskod 2LK083

Varför ska du som är i slutet av din läkarutbildning välja en fördjupningskurs om magen?

-Jo, för att symtom från buken är vanligt återkommande inom närmast alla kliniska discipliner.

Kursplan

Kursen har utgått sedan höstterminen 2023.
Kolla den uppdaterade versionen här: SVK 2LK177

Alla läkare träffar patienter med buksmärtor

liksom misstänkt eller uppenbar gastrointestinal blödning. Handläggningen av dessa patienter är ofta komplex och involverar samarbete mellan flera specialiteter. Kursen omfattar såväl molekylära mekanismer, patientnära diskussioner liksom medicinska frågor utifrån ett samhällsperspektiv.

God kännedom om basala mekanismer och förmåga att kunna initiera handläggning och behandling dels i akuta situationer, dels i mottagningsverksamhet gör dig till en säkrare kliniker.

Vi sett det av stor vikt att kunna integrera ett flertal medicinska/kirurgiska infallsvinklar.

Kursen är uppbyggd med katedrala temaföreläsningar och seminarier där vi samlat erfarna föreläsare, specialister på sitt område, dels kring kliniska auskultationer där ni kommer att möta patienter med bukbesvär utifrån flera olika perspektiv i vården. Exempel föreläsningar som kan förekomma är koagulationsaspekter vid massiv blödning, interventionsradiologi, GI blödning och onkologi, repetition av IBD.

De kliniska placeringarna kan vara i Solna, Huddinge, St Göran, SÖS eller på privat magtarmenhet i Stockholm.

Vi erbjuder också ABCDE repetition i teori och praktik på patientsimulatorlab och endoskopisimulering samt basal ultraljud och tolkning av gastrolabundersökningar ( tex rörlighet och funktion av esofagus) . Vi har en vetenskaplig strimma där PubMed och "Best practise" sökning ingår samt repetition av grundläggande epidemiologisk metodik.

Denna symtomorienterande kurs syftar till att göra dig väl förberedd inför AT eller ditt första vikariat. Läs gärna mer om kursens specifika innehåll under MER MATERIAL.

Kursansvariga

Kursansvarig Institution: Institutionen för Medicin Solna
 

Kursledning

Klinisk assistent

Haider Sabhan, ST-läkare Internmedicin S:t Görans Sjukhus 
E-mail: haider.sabhan@capiostgoran.se

Kontakta Haider Sabhan i första hand gällande praktiska frågor kring kursen.
Kontakta kursadmin-lakarprogrammet@meds.ki.se gällande frågor om LADOK och Canvas.

Schema

Schema för VT23 kommer två veckor innan kursstart.

Kursperiod

VT23: 28/4 - 2/6

AB
Innehållsgranskare:
Louisa Cheung
2024-03-04