För studenter på kursen Teknisk audiologi kurskod 1AU075

Kursens övergripande mål är att ge studenten kunskap om och förståelse för tekniska aspekter av hörselrehabilitering. Kursen bygger vidare på kursen Hörapparatteknik och utgör en grund för de kommande kurserna Klinisk audiologi 3 och Hörselpedagogik.

Kursplan

Schema

Teknisk audiologi VT-24

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kursvärdering VT-24

Kursanalys VT-24

Kontaktuppgifter

Profile image

Martin Eklöf

Kursansvarig/examinerande lärare
AH
Innehållsgranskare:
2024-04-03