För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 1 (3 hp) kurskod 1FY015

Kursens syfte är att studenterna ska inhämta grundläggande teoretiska kunskaper inom området neurofysiologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett klinisk sammanhang, som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen ska även att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av corona:

https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med… 

Kursmeddelanden

  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen HT22 startar i september 2022.


    Kontrollera dina kontaktuppgifter

    Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.


    Inloggning

    Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Resttentor

Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till diana.jusufovic@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

Ordinarie tentamen VT22 genomfördes 2022-02-18.

Resttentamen VT22 genomfördes 2022-03-17.

 

Nästa tentamen ges 2022-09-30 HT22.

Information om anmälan anslås senast i augusti.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT22 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: diana.jusufovic@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till diana.jusufovic@ki.se

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering