För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 1 (3 hp) kurskod 1FY015

Kursens syfte är att studenterna ska inhämta grundläggande teoretiska kunskaper inom området neurofysiologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett klinisk sammanhang, som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen ska även att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Kursplan

Schema

Schema VT24

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
+46852483799

Kursmeddelanden

  • Vi påminner om att du som student registrerar dig själv på kursen. 
  • Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart.
  • VT24 startar kursen den 1 februari.

 

Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Inloggning: Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Tentamen

Observera att du måste anmäla dig själv till tentamen för att få delta. Tentamensinformation hittar du här.

Deadline för anmälan är 10 dagar före skrivdatum. 

Under anmälningsperioden får du som är kursregistrerad/omregistrerad på aktuell kurs en länk för aktivitetstillfället på startsidan av Ladok för studenter. Genom att följa länken ser du information om aktivitetstillfället och kan anmäla dig. Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

  • Ordinarie tentamen VT24: 17 februari, kl. 14:15-17:15.  
  • REST- tentamen VT24: 22 mars, kl. 14:15-17:15

Om du har blivit beviljad pedagogiskt stöd och rekommenderats förlängd skrivtid på tentamen måste du mejla ditt intyg från Funkis till linda.henning@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen VT24 mejlar du programmets studievägledare paivi.vejby@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen.

Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall skannas in och skickas via mejl eller på papper. 

E-mail: linda.henning@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av samordnare för pedagogiskt stöd.

E-post: funkis@ki.se  

Intyget lämnas till kursexpeditionen eller mejlas till kursadministratör linda.henning@ki.se vid kursstart.

 

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering

ES
Innehållsgranskare:
Linda Henning
2024-03-07