För studenter på kursen Teoretisk fördjupning inom audiologi kurskod 1AU042

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten fördjupade teoretiska kunskaper inom ämnesområdet audiologi.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna uppvisa teoretiska kunskaper inom ett specifikt audiologiskt ämnesområde och relatera detta till centrala teoribildningar inom audiologi. Självständigt utforma en plan för att inhämta, kritiskt granska och syntetisera tillgänglig kunskap och evidens inom en klinisk audiologisk verksamhet presentera en rapport och kommunicera den både

Kursplan

Schema

Schema Teoretisk fördjupning HT22

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT20

Kursanalys HT20

Kontaktuppgifter

Åsa Skjönsberg

Kursansvarig och examinator
ÅS
Innehållsgranskare:
2023-06-27