För studenter på kursen Vårdande vid akut ohälsa 16,5 hp Campus kurskod 1SJ026

På kurswebben för 1SJ026 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva och omsätta kunskaper om människans upplevelser och reaktioner vid akut ohälsa för att med ett personcentrerat förhållningssätt självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera patientens och närståendes behov av omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT22: 29 augusti.


Om kursen

Kursen består av fem moment som läses delvis integrerat:
Moment 1. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i hälsa och ohälsa, 4,0 hp
Moment 2. Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 1,0 hp
Moment 3. Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 9,0 hp
Moment 4. Farmakologi och läkemedelsberäkning, 1,5 hp
Moment 5. Katastrofmedicin, 1,0 hp

I kursplanen framgår de fem momenten, lärandemål, innehåll samt rekommenderad litteratur. I litteraturen finns kunskaper som ligger till grund för läraktiviteter och examinationer i respektive moment. Kursen innefattar teoretiska moment samt 6 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid liknande sjukhusavdelningar som i termin 3.

 

Covid-19

Läs mer på KI:s informationssida till studenter om undervisning med anledning av Corona.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och 2 dagar efter kursen startat. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Prel Schema HT22

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben.

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ026 hittar du här.


Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys HT21
 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.

Caroline Björklind

Kursansvarig
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Petra Hyllienmark

Examinator
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Violetta Ademi

VFU-samordnare
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Glenn Kullman

Utbildningsadministration
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. När du registrerat dig i Ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.