För studenter på kursen Anatomi och fysiologi (13,5 hp) - Campus kurskod 1SJ019

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om människans anatomi och fysiologi för att kunna planera och genomföra omvårdnad baserad på evidensbaserad kunskap om människokroppens struktur och funktion.

Kursplan

Välkomstinformation 

Välkommen till Anatomi och fysiologi 13,5hp. Kursen startar måndag 18 november i sal H1 Röd.

All information och material för kursen kommer att finnas på kursens Canvas-sidor, som du får tillgång till i god tid innan kursstart.

 

Varmt välkommen till kursen!

Anna Wiik, kursansvarig

 

Kursinformation
 

Den här kursen är den andra kursen på din sjuksköterskeutbildning.

Registrering i Ladok
Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar 2 veckor innan kursstart och stänger 2 dagar efter kursstart. Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Åtkomst till kursens sida i lärplattformen Canvas
I god tid innan kursstart kommer du att gå tillgång till kursens sidor i Canvas där mycket material till kursens finns.

Schema kommer att publiceras ca 4 veckor före kursstart. Det kan dock ske vissa förändringar så var uppmärksam på att ta fram ett nytt närmare kursstart. Under kursens gång är det viktigt att du tar del av mail/meddelanden från kursansvarig via Canvas. Vi råder dig att inför kursstarten ta del av kursplanen, preliminärt schemat och litteraturlistan för att planera dina inköp av kurslitteratur. 

 

Observera att kursen är tidskrävande. Planera inte in att jobba extra utan satsa på att studera till 100% under denna kurs.

Som förberedelse inför kursen rekommenderar vi att du repeterar gymnasiets biokemi och humanbiologi.

Exempelvis kan du använda "Kom igång med Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal" av Lori K Garrett (ISBN: 978-0-273-74530-3). Läs mer om boken på  http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Kom-igng-med-anatomi-…;

Kursen består av tre moment:

- Anatomi och fysiologi 1; 6 hp 

- Anatomi och fysioloig 2; 6 hp

- Praktiska färdigheter; 1,5 hp (motsvarar 1 vecka)

För den teoretiska delen kommer ni ha tillgång till ljudinspelade föreläsningar, studieguider som hjälper er genom kurslitteraturen och nätbaserade seminarier. De praktiska färdigheterna såsom puls, blodtrycksmätning, pulsoximetri, EKG samt hjärt-lungräddning kommer att övas på klinisk träningscentrum (KTC).

Viktig! -> Arbetskläder vid klinisk färdighetsträning och examination på Kliniskt träningscentrum (KTC)

För att förhindra smittspridning och förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande krävs vid färdighetsträning och examination på KTC ombyte till arbetskläder för vårdarbete. Arbetskläder består av kortärmad bussarong och långa byxor. Studenter ansvarar själva för att införskaffa arbetskläder som ska tåla tvätt i minst 60 grader.
Träning och examination på KTC ska följa samma hygienrutiner som vid vårdarbete. Se denna korta animerade film för introduktion: 
http://csp.picsearch.com/video?auth=LZnj_tQ6sQHs5WjYHT_RSsAqnOnCheqJRvu…

Läs också i vårdhandboken om klädregler och basala hygienrutiner:
http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-kladregler/…

Det finns många webbutiker som säljer arbetskläder för vårdpersonal. Vill man kunna prova kläderna finns det också en del butiker i Stockholm.

 

Rekommenderad kurslitteratur:

Sand, Olav et al. Människokroppen: Fysiologi och anatomi ISBN:9147084359 (inb.) alt. 978-91-47-08435-7 LIBRIS-ID:10455726 
Vigué-Martin. Atlas över nmänniskokroppen ISBN: 978-91-47-10587-8
Lindskog, Bengt. Medicinsk miniordbok ISBN:91-7227-440-9  LIBRIS-ID:9863879

 

 

Schema HT24

 

Omexamination HT24

 

 

Omtentamensschema HT24

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Wiik

Kursansvarig
+46852487526
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-27