För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Sjuksköterskeprogrammet Campus

Information till dig som läser Sjuksköterskeprogrammet Campus.

Utbildningsplaner

Studenter (campus 1SJ18)  som antagits från och med höstterminen 2018 och framåt: Utbildningsplan 1SJ18

Studenter (campus 1SJ17) som antagits från och med höstterminen 2017 och framåt : Utbildningsplan SJ17

Programmets kurser och kurswebbar

Programupplägget gäller för studenter antagna fr.o.m. HT17. Här hittar du respektive kurswebb med bla kontaktuppgifter och rekommenderad litteratur.


Termin 1

1SJ010 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (16,5 hp)

1SJ019 Anatomi och fysiologi (13,5 hp) 

Termin 2 

1SJ020 Forskningsmetodik (6 hp)

1SJ021 Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa (24hp)

Termin 3

1SJ022 Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp) 

1SJ031 Metoder för dataanalys (1 hp) uppdateras inom kort

Termin 4 

1SJ023 Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom (12 hp)

1SJ024 Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård (13,5 hp)

1SJ025 Ledarskap (4,5 hp)

Termin 5

1SJ026 Vårdande vid akut ohälsa (16,5 hp)

1SJ027 Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning (6 hp)

Termin 6 

1SJ028 Vårdande av äldre i en föränderlig livssituation (12 hp)

1SJ029 Interprofessionell och professionell kompetens (3 hp)

1SJ030 Examensarbete i omvårdnad (15 hp)

Valbar kurs (7,5 hp) 

1SJ033 Omvårdnad vid Cancersjukdom

1SJ034 Omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd

1SJ035 Sjukdomars patofysiologi och prevention 

1SJ036 Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad 

1SJ032 Sexuell hälsa (ges enbart vårtermin)

1SJ037 Omvårdnad vid olika smärttillstånd

2XX066 Global hälsa 

2XX078 Partnerskap för hälsa hos äldre

2XX028 Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård (ges enbart vårtermin) kursen ges inte under VT21

Terminsöversikter