För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information kring den verksamhetsförlagda delen inom sexåriga läkarprogrammet. För att kunna genomföra din verksamhetsförlagda utbildning behöver du bland annat hälsointyg och e-tjänstekort.

Hälsointyg


I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget ska du ordna i början av din utbildning. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

eTjänstekort


För att göra VFU inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Kortet är obligatoriskt för genomförandet av VFU, gäller även placering på vårdcentraler. Ha alltid kort och koder tillgängligt inför din VFU. Verksamheterna har rätt att hindra er från att delta i VFU utan kort, vilket kan innebära att ni inte får kursen godkänd. 

Under den första månaden på utbildningen kommer du att få information till din studentmejl hur du ska gå tillväga för att skaffa ett eTjänstekort. Det är då ni ska genomföra JoBSH, då skapas en automatisk beställning som gäller i tre månader och det är då som tiderna på kortkontoret är avsatta för nyantagna. Efter det kan manuella beställningar i undantagsfall genomföras av lärosätet. 

Om du har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt.

Efter avslutad utbildning ansvarar du för att makulera (klippa sönder) ditt kort.


Borttappade koder


Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt kort eller har förlorat ditt pinkodskuvert kan du ringa till IT Servicedesk, telefonnummer 08-123 700 20 för att få hjälp. Dessutom finns manualer för hur detta görs på respektive vårdverksamhets intranät.


Utfärdande av nytt eTjänstekort 

Om du har förlorat ditt kort, bytt namn, giltighetstiden har gått ut eller att du av någon annan anledning behöver få ytterligare ett  kort utfärdat krävs en beställning från lärosätet.

1. Du måste bifoga ett intyg om genomförd JoBSH utbildning. Mejla intyget till VFU Läkarprogrammet. För att hitta ditt intyg som visar att du är 100% godkänd på JoBSH går du in på Lärtorget - Region Stockholm och tar en skärmdump från antingen ”mina kurser” (finns i menyn aktiviteter) eller så går du in i kursen JoBSH och går till ”Mål och framsteg” och visar upp den gröna stapeln där. Det är viktigt att det framgår att du är studenten som är godkänd på kursen.

2. Öppna denna länk och fyll i uppgifterna så ordnar vi en beställning på nytt kort.

När beställningen är genomförd kommer du att få en bekräftelse till din studentmejladress inom en vecka. Det är först då som du kan gå till kortkontoret för att fotografera dig. 

Om du av någon anledning aldrig tidigare har gjort JoBSH, hittar du inloggningsuppgifter i JoBSH utbildning. Efter genomförd godkänd kurs genereras automatiskt en beställning av eTjänstekort. I så fall behöver du inte göra steg 1 och 2 ovan.

Mer viktig information


eTjänstekort

JoBSH utbildning

NKS, manualer för behörigheter och kortkoder

Behörighet Karolinska

Manual för dörrkod NKS