För studenter på kursen Verksamhetsförlagd utbildning kurskod 1AU068

Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hörselutredande och hörselrehabiliterande åtgärder utifrån individens behov och förutsättningar relaterat till aktuell evidens och relevanta författningar kritiskt granska och reflektera över olika patientsituationer och den egna prestationen
uppvisa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter/brukare, deras anhöriga och andra grupper uppvisa en godkänd utbildning i förskrivningsprocessen verka som handledare åt studenter på lägre terminer

Kursplan

Kursutvärdering

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Kontaktuppgifter

Helene Bergström

Kursanvarig och examinator
HB
Innehållsgranskare:
2023-06-16