För studenter på kursen Vetenskap 1-introduktion till vetenskap kurskod 1AU053

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela Audionomprogrammet. Kursen ger kunskaper i forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt samt kunskaper i att söka och hitta vetenskapliga artiklar inom ämnet audiologi eller närliggande områden samt att systematiskt och kritiskt granska dessa.

Kursplan

Schema

Schema vetenskap 1-introduktion till vetenskap HT23

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT22

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Pernilla Videhult Pierre

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
PV
Innehållsgranskare:
2023-11-22