För studenter på kursen Vetenskap 1-introduktion till vetenskap kurskod 1AU053

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela Audionomprogrammet. Kursen ger kunskaper i forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt samt kunskaper i att söka och hitta vetenskapliga artiklar inom ämnet audiologi eller närliggande områden samt att systematiskt och kritiskt granska dessa.

Kursplan

Schema

Schema vetenskap 1-introduktion till vetenskap HT22

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

 

Kontaktuppgifter

Pernilla Videhult Pierre

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936