För studenter på kursen Vetenskap 2-vetenskaplig presentation kurskod 1AU057

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela Audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper om forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Det specifika målet med denna kurs, Vetenskap 2 - vetenskaplig presentation, är att ge en introduktion till vetenskaplig presentation.

Kursplan

Schema

Schema Vetenskap 2-vetenskaplig presentation HT23

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Pernilla Videhult Pierre

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
PV
Innehållsgranskare:
2024-02-28