För studenter på kursen Vetenskap 3-vetenskaplig teori, metod och studiedesign kurskod 1AU063

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela audionomprogrammet. Den vetenskapliga strimman ger kunskaper om forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt samt grundläggande kunskaper i vetenskaplig teori, metod, studiedesign och statistik samt förberedelse till efterföljande vetenskapskurs.

Kursplan

Schema

Schema Vetenskap 3-vetenskaplig teori, metod och studiedesign HT23

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Pernilla Videhult Pierre

Kursansvarig och examinator

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
852483920
PV
Innehållsgranskare:
2024-02-28