För studenter på kursen Vetenskap 4-projektplan kurskod 1AU067

Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper i forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Moment som innehåller vetenskaplig metodik finns också integrerat i andra kurser inom programmet. Målet med denna kurs, Vetenskap 4 - projektplan, är att formulera och presentera en projektplan för ett examensarbete,

Kursplan

Schema

Schema Vetenskap 4-projektplan VT24

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Pernilla Videhult Pierre

Kursansvarig och examinator

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör
PV
Innehållsgranskare:
2023-12-19