Studiemedel och studentrabatter

Här hittar du mer information om studiemedel och Mecenat.

Studiemedel och CSN

Om du vill söka studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden, bör du göra det så fort som möjligt för att slippa vänta på utbetalningen när terminen börjar. Om du kryssade rutan för studiemedel i din anmälan ska du få en ansökningsblankett hemskickad, annars kan du beställa blanketten på CSN:s webbplats. CSN har också en enkel snabbguide om studiemedel på sin webbplats.

Om du ska gå på ett program och ansöka om studiemedel från CSN, rekommenderas starkt att du ansöker om ett år i taget (60 hp) och inte bara en termin (30 hp). En ansökan som beviljas för ett helt läsår innebär nämligen att du slipper redovisa dina prestationer redan efter första terminen, utan kan vänta till sommaren efter läsårets slut. Eftersom det bara finns en helg mellan höstterminens slut och vårterminens början, hinns inte poängrapporteringen för sista kursen på termin 1 (T1) med förrän T2 har börjat. Har du inte full pott på kurserna i övrigt, riskerar du alltså ett glapp i utbetalningarna om du måste redovisa dina poäng då. Om du byter program eller slutar studera efter en termin gör det ändå inget: ändringar anmäler du enkelt till CSN.

Mecenat

Som student får du tillgång till Mecenats studentrabatter bland annat på resor med SL och SJ. Notera att för att få dessa rabatter krävs minst 15 veckors heltidsstudier per termin, eller minst 75 procents studieomfattning under hela terminen (20 veckor).

Mecenat i mobilen

Mecenat är digitalt. Ladda ner Mecenat-appen här

Alla studenter som är registrerade får tillgång till Mecenats studentrabatter. Ytterliga fördelar och förmåner under din studietid får du genom ett medlemskap i någon av KI:s studentkårer.

KW
KI webbförvaltning
2021-06-29