Vid sjukskrivning under studietiden

Här finns information om vad som händer med ditt studiemedel om du är student och behöver sjukskriva dig.

Kan man vara sjukskriven om man har studiemedel?

Om du har studiemedel finns ett särskilt försäkringsskydd, vilket innebär att du får behålla studiemedlen under sjukdomsperioden. CSN har information om studiemedel under sjukperioder.

Ska jag göra en sjukanmälan till Försäkringskassan om jag har studiemedel?

För att få behålla studiemedlen under sjukdomstiden måste man göra en vanlig sjukanmälan på Försäkringskassan. Det är särskilt viktigt om du blir sjuk en längre tid.

Om jag råkar ut för en olycka på högskolan, är jag försäkrad som student?

Sedan några år finns en personskadeförsäkring för studenter vid de statliga universiteten och högskolorna. Studenter är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostad och skola. Om du som student skadar dig i en studiemiljö som innebär särskild risk, t.ex. i laboratorie- eller vårdmiljö, gäller också arbetsskadeförsäkringen.

S
Studentkommuni…
2022-02-16