Anmälan till KI:s utbildningar

Anmälan till högskoleutbildning ska göras på antagning.se. Där presenteras alla utbildningar och du gör din anmälan direkt på webben. Du kan också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och meriter samt svara på antagningsbesked.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid (se sista anmälningsdag under respektive utbildning). Kontrollera också att du har rätt behörighet för den utbildning du tänker söka och hur urvalet går till. KI tillämpar alternativt urval för vissa utbildningar.

Anmälan till program och fristående kurser

Anmälan till program och kurser görs via ett eget användarkonto på antagning.se.

Anmäl dig i tid

Det är viktigt att du anmäler dig senast sista anmälningsdag. Gå in på respektive program eller kurs för att läsa mer om sista anmälningsdag.

Komplettera i tid

Alla meriter ska ha kommit in till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. Gå in på respektive program eller kurs till för att läsa mer om sista kompletteringsdag. Läs mer om vad du bör skicka in under rubriken "Vilka handlingar krävs?" på denna sida.

Prioritering av anmälningsalternativ

Du anmäler dig till alla program och kurser i samma anmälan. Du kan anmäla dig till högst 12 utbildningsalternativ i en nationell antagningsomgång (höstterminen 2024 och vårterminen 2025) och du måste rangordna dina utbildningsalternativ. Det du helst vill komma in på rangordnar du först. Om du inte kommer in på ditt förstahandsalternativ prövas ditt andrahandsalternativ och så vidare.

Du kan bli antagen till högst 45 hp per termin i en nationell antagningsomgång (höstterminen 2024 och vårterminen 2025). I de lokala antagningsomgångarna för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogramenkompletterande utbildningar, och psykoterapeutprogrammet kan du bli antagen till högst 30 HP per termin. 

En helfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 15 hp. Läs mer om prioritering på antagning.se.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via antagning.se, utan anmäla dig genom att skicka in en pappersanmälan. Läs mer om anmälningsförfarandet för dig med sekretessmarkerade personuppgifter.

Sen anmälan

Sena anmälningar inkomna efter sista anmälningsdag meritvärderas inte, utan behörighetsprövas och rangordnas inbördes efter ankomstdatum förutsatt att anmälan är komplett, det vill säga att den sökande är behörig. Sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på aktuell utbildning. Efter sista urval kan efterantagning ske om lediga platser finns på utbildningen.

Alternativt urval

Om du vill delta i något av de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till det alternativa urvalet via antagning.se. Information om respektive alternativa urval finner du via länken nedan. Alternativt urval används för att bedöma olika personliga egenskaper som är viktiga för den utbildning till vilken urvalet görs.

Mer information om alternativt urval samt anmälan.

Vilka handlingar krävs?

Du ska bifoga dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten och meriter som du vill åberopa för meritvärdering/urval.

Meriter som registreras automatiskt

antagning.se loggar du in på dina sidor med det lösenord som du valde när du skapade kontot. När du angett din PIN-kod blir du bekräftad användare och får då möjlighet att se vilka av dina meriter som finns registrerade i antagningssystemet. Det är bara handlingar som inte finns med som behöver laddas upp eller skickas in när du anmäler dig. De meriter som du kan se är följande typer av registrerbara meriter: betyg från gymnasium och gymnasial vuxenutbildning, högskoleprovsresultat, högskolemeriter och arbetslivserfarenhet.

Meriter som måste laddas upp eller skickas in

Det finns behörighetsgivande meriter som inte visas på ditt konto på antagning.se. Det är exempelvis sjuksköterskelegitimation, äldre akademiska meriter och tjänstgöringsintyg. Observera att alla meriter som du laddar upp eller skickar in blir synliga för handläggare som granskar din anmälan, även om meriterna inte visas när du loggar in på ditt konto. Det gäller både meriter som påverkar din behörighet och meriter som inte påverkar din behörighet eller ditt meritvärde.

Ladda upp

Följ anvisningarna för uppladdning av dokument på antagning.se. Notera att du måste skanna originalhandlingarna och använda en färgskanner. Du måste även se till att skanna och ladda upp alla sidor i dokumentet.

Instruktioner för att ladda upp dokument

Skicka in

Ifall du inte kan ladda upp ska du skicka in vidimerade kopior till Antagningsservice. Alla handlingar du åberopar ska vara vidimerade kopior av originalen (ej avskrifter). Vidimering innebär att minst en person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.

Observera att det kan ta några dagar från det att du skickat in dina meriter per post innan de är registrerade och därmed syns på antagning.se. Märk handlingarna med ditt personnummer så att handlingarna kan kopplas till din anmälan.

Original av de handlingar som du vill åberopa ska du inte skicka in. Du ska emellertid vara beredd att visa upp originalhandlingarna. Oriktiga uppgifter kan leda till åtal, och eventuellt beslut om antagning kan återkallas.

Om du inte kan ladda upp.

Betyg från gymnasieskola och vuxenutbildningsenheter

Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor och vissa vuxenutbildningsenheter överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Vilka skolor som är anslutna till databasen kan du se på antagning.se. Om ditt gymnasiebetyg eller vuxbetyg inte finns med i den nationella betygsdatabasen måste du ladda upp originalet eller skicka in en kopia på det

Utländska gymnasiala och akademiska meriter

Du som har utländska gymnasiala eller akademiska meriter måste följa dokumentationskraven för gymnasiala respektive akademiska meriter.

Officiella översättningar

Gymnasiala och akademiska meriter och övriga intyg ska bifogas både på originalspråk och i översättning. Se antagning.se och universityadmissions.se för språk som inte behöver översättas vad gäller gymnasiebetyg och akademiska meriter, men notera att KI kan begära översättning för bedömning av andra typer av intyg.

Viktig information till dig som tidigare har sökt och blivit behörig till de kompletterande utbildningarna för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utländsk examen: Ifall du söker till andra utbildningar via antagning.se eller universityadmissions.se måste du noggrant läsa igenom och följa dokumentationskraven på antagning.se och universityadmissions.se. Det gäller exempelvis de landspecifika kraven för utländska gymnasiala och akademiska meriter, kraven på auktoriserade översättningar av gymnasiala och akademiska meriter, och hur du ska styrka dina språkkunskaper i svenska och engelska.

Högskoleprovsresultat

Resultatet av högskoleprovet överförs automatiskt och du behöver inte skicka in det. Om du har resultat från flera provtillfällen räknas det bästa giltiga resultatet. Om du inte hade svenskt personnummer vid provtillfället måste du skicka in en vidimerad kopia av ditt högskoleprovsresultat. Läs mer om högskoleprovet.

Högskolemeriter

Vanligtvis överförs dina akademiska meriter automatiskt efter att du gjort en anmälan. Du kan själv kontrollera detta på ditt konto på antagning.se Om du vill åberopa högskolemeriter som inte finns dokumenterade i studiedokumentationssystemet Ladok måste du skicka in handlingar (exempelvis kursbevis, examensbevis eller tentamensbok) som styrker dessa högskolemeriter. För att KI ska kunna göra en korrekt bedömning av dina högskolemeriter från annan högskola bör du även bifoga kurs- och utbildningsplaner.

Högskolemeriter före 1995 vid Karolinska Institutet

Studieresultat från KI efter 1995 finns införda i KI:s Ladok och behöver inte bifogas anmälan. Intyg om studieresultat före 1995 måste du däremot bifoga anmälan.

Tjänstgöringsintyg för behörighet/urval

I följande fall ska du skicka in tjänstgöringsintyg:

  • Om det i den särskilda behörigheten krävs ett visst antal års arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet.
  • Om urvalet görs genom yrkeslivserfarenhet.
  • Om urvalet till utbildningen görs genom samlad bedömning, och du anser dig ha relevant arbetslivserfarenhet som kan ge dig bra konkurrenskraft i den samlade bedömningen.

Läs mer om hur du styrker yrkesverksamhet.

Motiveringsbrev till utbildningar med urval genom samlad bedömning

Om du anmält dig till en utbildning där urvalet görs genom en samlad bedömning ska du skicka in ett motiveringsbrev som anger varför du vill läsa utbildningen. Till vissa utbildningar ska en meritportfölj bifogas. Läs mer om vilket urval som gäller för den utbildning som du sökt på respektive utbildning.

Anståndsbeslut

Du som tidigare har beviljats anstånd (fått skjuta upp studiestarten) och nu vill börja studera ska anmäla dig inför den termin som anges i anståndsbeslutet. I samband med anmälan ska du även ladda upp anståndsbeslutet på antagning.se

Inställd utbildning

En utbildning kan ställas in på grund av för få behöriga sökande eller ändrade förutsättningar att anordna utbildningen. Det är därför viktigt att söka flera utbildningar.

Terminstider

Du hittar Karolinska Institutets allmänna terminstider på ki.se

Observera att kursstarten för vissa utbildningar kan skilja sig något från de allmänna datumen. För att veta som gäller för just din utbildning, gå in på programmens och kursernas respektive webbplatser.

Kontakt

Antagningsservice (antagning.se)

0771-550720

För generella frågor om anmälan och antagning, ring Antagningsservice eller hitta information på antagning.se.

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar kl. 09.30-11.00. 

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss.

Innehållsgranskare:
2024-06-20