Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Beskrivning

Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment.

Den kliniska färdighetsträningen med patient är koncentrerad till termin 2 och ges på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. Del av färdighetsträningen kan under VT23 komma att ges som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folktandvården Dalarna. 

Information om antagningsprocessen finns på sidan Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter utbildningen kan tandläkare med svensk legitimation vara verksam inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård, och även göra akademisk karriär. Som tandläkare med svensk legitimation kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist.

Anmälan HT22

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 16
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Sista kompletteringsdag: 21 april 2022
  • Anmälningskod: KI-91800

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov
2. Intervju och praktiskt test

I steg 1 rangordnas de sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. De ca 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju och praktiskt test. Endast de som har prioriterat Karolinska Institutet först på antagning.se har möjlighet att gå vidare till steg 2 på KI.

Läs om antagningsprocessen på sidan Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare. På sidan hittar du även meritförteckningen för den kompletterande utbildningen som alla sökande ska fylla i.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 april 2022.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Karin Garming Legert, karin.garming.legert@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning