Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Beskrivning

Utbildningen omfattar både teoretiska studier, främst i odontologiska och medicinska ämnen, och en stor del färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Dessutom ingår ett skriftligt självständigt arbete med vetenskaplig koppling. 

Den prekliniska färdighetsträningen är koncentrerad till termin 1 och ges på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. Den kliniska färdighetsträningen med patient är koncentrerad till termin 2 och ges som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folktandvården Dalarna. 

Information om antagningsprocessen finns på sidan Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter utbildningen kan tandläkare med svensk legitimation vara verksam inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård, och även göra akademisk karriär. Som tandläkare med svensk legitimation kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 16
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
  • Sista kompletteringsdag: 2 april 2024
  • Anmälningskod: KI-91800

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov
2. Intervju och praktiskt test

I steg 1 rangordnas de sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. De ca 48 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju och praktiskt test.

Alla sökande måste även fylla i meritförteckningen för den kompletterande utbildningen för tandläkare.

Meritförteckningen och information om urvalet hittar du på sidan Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare.

Samtliga meriter (inklusive meritförteckning med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 april 2024.

Dokumentationskrav

Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) bedömer att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt dokumentations kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Läs de landsspecifika dokumentationskraven på universityadmissions.se.

Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla dokumentationskraven. Om du inte styrker dokumentationskraven korrekt kan du komma att bedömas obehörig.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nikolaos Christidis (frågor om utbildningen, kontakta nikolaos.christidis@ki.se)
Frågor om antagning och urval kontakta, antagning@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning