För studenter på kursen Arbetsliv och Hälsa (7,5 hp) kurskod 3AH015

Kursen ger grundläggande kunskaper om sambanden mellan fysiska och psykosocialaarbetsförhållanden och hälsa, samt omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, organisationen och samhället. Dessa samband belyses både i ett nationellt och globalt perspektiv, samt i ett hållbarhets- respektive jämlikhetsperspektiv. Kursen ger också en översiktlig kunskap om arbetsmiljöarbetet i Sverige.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2023-08-28 – 2023-11-05

Undervisningen utgörs mestadels av distansutbildning som pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Kugghjul.

Allmän information om kursen

Under kursen förekommer endast en Campusdag i samband med kursstarten: Tisdagen den 29 augusti i Samuelssonsalen (Tomtebodavägen 6), Solna Campus.

Övrig undervisning utgörs av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursens kursplan, som du förväntas ha läst före kursstarten. I kursplanen hittar du även litteraturlistan.

Du får tillgång till kursens Canvassida fredagen den 25 augusti och senast måndagen den 21 augusti får du även tillgång till en guide i Canvas med den viktigaste informationen om programmet.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning. Läs mer om Zoom här.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här

Schema HT23

Ramschema Arbetsliv och hälsa HT23

Ett mer detaljerat schema publiceras i Canvas vid kursstart.

Terminen startar med en Campusdag, Tisdagen den 29 augusti. Dagen starar kl 9 och avslutas kl 17 (mellan kl 17-18 kommer det ev även att erbjudas ett mingel för alla nya studenter). Mera detaljer kring uppstartsdagen laddas upp i studentplattformen Canvas vid kursstart.

Observera att ramschemat kan komma att ändras fram till två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Jenny Selander

Kursansvarig/examinator

Karin Grahn

Kursansvarig

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
JS
Innehållsgranskare:
2023-08-29