För studenter på kursen Arbetsliv och Hälsa (7,5 hp) kurskod 3AH015

Kursen ger grundläggande kunskaper om sambanden mellan fysiska och psykosocialaarbetsförhållanden och hälsa, samt omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, organisationen och samhället. Dessa samband belyses både i ett nationellt och globalt perspektiv, samt i ett hållbarhets- respektive jämlikhetsperspektiv. Kursen ger också en översiktlig kunskap om arbetsmiljöarbetet i Sverige.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen ges nästa gång HT24

Kursdatum: 2024-09-02 – 2024-11-10

Uppstartsträff: tisdagen den 3 sept, på Campus Solna (samt mingel kl 17-18, anmälan krävs) Mer info kommer i Canvas.

Undervisningen utgörs mestadels av distansutbildning som pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden är öppen mellan den 2 aug - 16 aug och du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Kugghjul.

Allmän information om kursen

Under kursen förekommer en eller två Campusdagar i samband med kursstarten (se Välkomstinfo). 

Övrig undervisning utgörs av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursens kursplan, som du förväntas ha läst före kursstarten. I kursplanen hittar du även litteraturlistan.

Du får tillgång till kursens Canvassida fredagen några dagar innan kursstart men innan dess får du även tillgång till en guide i Canvas med den viktigaste informationen om programmet.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema HT23

Ramschema Arbetsliv och hälsa kommer att publiceras här.

Ett mer detaljerat schema publiceras i Canvas vid kursstart.

Observera att ramschemat kan komma att ändras fram till två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Jenny Selander

Kursansvarig/examinator
Profile image

Karin Grahn

Kursansvarig
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
JS
Innehållsgranskare:
2024-05-20