För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Välkommen till Clinical skills

I Clinical Skills har vi samlat filmer och sammanfattande dokument med Gör-Så-Här-Instruktioner som du har nytta av under din kliniska utbildning och i din framtida roll som sjuksköterska.

De kliniska färdigheter som presenteras i Clinical Skills är framtaget för sjuksköterskeprogrammet och är baserat på vårdhandbokens riktlinjer samt utarbetade för vårdarbete med vuxna patienter.

Instruktionsfilmer

Inspirationsfilm om VFU

När det är dags för VFU kan det säkert kännas både spännande och roligt men kanske även lite skrämmande. Studenter brukar uttrycka en oro för att inte få tillräckligt med stöd och handledning. Den här filmen är en inspirationsfilm med ”glimten i ögat” om hur det kan gå till på en avdelning på ett av våra sjukhus när du kommer som student dit.

I sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom sluten vård, öppenvård, kommunal vård och omsorg samt kliniska färdigheter med träning på kliniskt träningscentrum (KTC). Detta sammantaget kallas för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Under din VIL får du möjlighet att integrera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter och utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Under sjuksköterskeutbildningen kommer du att färdighetsträna och examinera ett flertal kliniska moment och du behöver flera olika verktyg för lärande såsom litteratur, instruktionsfilmer och delta i seminarium och färdighetsträning. För att kunna utföra de kliniska momenten krävs utöver kunskap om tekniken även kunskap inom flera andra områden som anatomi och fysiologi, hygien och aseptik samt kommunikation och framförallt inom omvårdnad. Du kommer också ha möjlighet att träna dina färdigheter på patienter under din VFU men innan du genomför ett moment på en patient är det viktigt att du läst på och tränat först. Att träna på attrapper går naturligtvis inte att jämställa med att utföra momenten på människor. Men genom träning i en simulerad miljö kan du tryggt träna på teknik och handgrepp och att hantera material på ett korrekt och säkert sätt. Under träningen på KTC finns utrymme för att göra fel och utvecklas.

Under din VFU kommer du att se de kliniska momenten utföras på olika sätt av kliniskt verksam personal. Som student har du ett ansvar att alltid kritiskt granska och värdera detta. Det är viktigt att du har ett kritiskt förhållningssätt med utgångspunkt från litteratur, riktlinjer och evidens under din VFU. Under utbildningen behöver du därför ett facit på hur ett moment ska genomföras. I den kliniska vardagen kommer du att behöva både individanpassa och situationsanpassa och för att kunna avgöra om en rutin kan frångås måste du först ha kunskap om vad som är korrekt.

De sammanfattande dokumenten med Gör-Så-Här-Instruktioner innehåller en mer detaljerad beskrivning av momenten som inte alltid framgår av filmerna. Det är därför en hjälp att använda dem vid inlärning och träning. 

Kontakt

Monica Bergqvist

Adjunkt

Organisatorisk tillhörighet:Omvårdnad 2

Institution:H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ingela Lennström

Adjunkt

Organisatorisk tillhörighet:Omvårdnad 2

Institution:H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Dokument

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-03-06