För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Centrala infarter

Sidan innehåller instruktionsfilmer om Central venkateter (CVK) och PICC-line.

Central venkateter

Subkutan venport

Vi har tagit bort filmen "Subcutan venport SVP" eftersom Vårdhandboken gjort så pass stora förändringar i tillvägagångssättet vid portnålsättning att filmens instruktioner blir missvisande. Det finns ett uppdaterat dokument " Subkutan venport (SVP) Omläggning och portnålssättning" som du kan använda som vägledning när du färdighetstränar.

PICC-line

Filmen hittar du via klipp (Youtube) nedan.

Intravenösa infarter används för att tillföra patienten läkemedel, vätska, blodprodukter, näring eller för att ta blodprov. En centralvenös infart krävs oftast i samband med svåra sjukdomstillstånd hos patienten där möjligheter att ge stora volymer vätska, kärlretande läkemedel eller långvarig intravenös behandling krävs. En central infart innebär en långvarig och pålitlig tillgång till en ven, men också färre nålstick och minskat obehag för patienten. De olika modellernas egenskaper  varierar och valet är beroende av om den ska användas för korttidsbruk eller långtidsbruk, typ av behandling samt komfort för patienten.