För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Syrgasbehandling

Vid tillstånd med låg syremättnad (hypoxi) kan syrgasbehandling bli aktuell. Syrgas, även kallad oxygen, med den kemiska beteckningen O2 är en medicinsk gas som betraktas som ett läkemedel. På sjukhus kan syrgastillförsel ske genom sjukhusets centralgasanläggning eller via en transportabel syrgasflaska. Behöver patienten syrgas i hemmet ges detta via syrgasflaskor eller via en syrgaskoncentrator. 

Dokument