För studenter på kursen Akutsjukvård och katastrofmedicin kurskod 1RS055

Kursen innehåller en genomgång av akuta sjukdomstillstånd – hur dessa identifieras och behandlas inom såväl kirurgisk som medicinsk och neurologisk vård. Principerna för hur sjukvård och samhälle organiseras för att hantera katastrofer och krigsliknande tillstånd diskuteras under kursen. Under avsnittet behandlas även psykiska reaktioner i samband med större olyckor och katastrofer.

Kursplan

Kursinformation

Under kursen studeras de aktuella ”traumapatienter” som kan ses inom radiologisk verksamhet. Vi kommer att få lyssna på vårdpersonals erfarenheter från den akuta vårdverksamheten och skapa oss en förståelse för den radiologiska verksamhetens och framför allt röntgensjuksköterskans roll i vårdkedjan.

De arbetsformer som används under kursen är föreläsningar, färdighetsträning och seminarium. 

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Charlotte Palmqvist

Kursansvarig och kursexaminator

Annica Sandberg

Kursansvarig
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-13