För studenter på kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2 kurskod 1RS049

Denna kurs är uppdelad i två moment där moment 1 har fokus på kvantitativa metoder och förbättringsarbete medans moment 2 fokuserar på kvalitativa metoder och evidensbaserat arbetssätt.

Kursplan

Kursinformation

Moment 1

Under första momentet fördjupas kunskaperna i olika metoder för kvantitativ datainsamling och analys. Förbättringskunskap är ett kunskapsområde som används för att utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Under momentet kommer förbättringsarbetets teori och metoder diskuteras.

Moment 2

I moment 2 presenteras kvalitativa analysmetoder med fokus på några vanligt förekommande metoder. Det vetenskapliga inslaget i vården är inte alltid tillräckligt starkt. Det kan behövas nya rutiner för att följa aktuell forskning och hela tiden anpassa sina metoder till den evidens som finns. Under kursen tas därför begreppet Evidensbaserat (kunskapsbaserat)arbetssätt upp till diskussion.

Kontaktuppgifter

Profile image

Magnus Olsson

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
MO
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-06-26