För studenter på kursen Röntgendiagnostik 2 kurskod 1RS006

Fortsättning på kursen Röntgendiagnostik 1 där fokus i denna kurs är att identifiera patologiska förändringar på konventionella röntgenbilder, datortomografibilder - och magnetkamerabilder. Vidare studeras hur anatomin framträder i nuklearmedicinska- och ultraljudsbilder och hur anatomin förändras vid patologiska tillstånd.

Kursplan

Kursinformation

Välkommen till kursen Röntgendiagnostik 2.

I kursen studeras vanligt förekommande patologi hos barn och vuxna som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder. Med hjälp av bildstudier tränas studenten att i radiologiskt bildmaterial identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. En central del är att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi. Inom ortopedin studeras även olika typer av osteosyntesmaterial för att kunna identifiera dessa. I kursen diskuteras även bildkvalité relaterat till att möjliggöra visualisering av patologiska tillstånd.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Hanija Ali Akbari Haji

Kursansvarig och kursexaminator
08-52483503
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-30