För studenter på kursen Sjukdomslära kurskod 1RS038

För att kunna ge en adekvat vård som röntgensjuksköterska är det nödvändigt med kunskaper i grundläggande patofysiologi. Detta kommer du att lära dig i kursen sjukdomslära. Patofysiologi bygger vidare på anatomi och fysiologikunskaperna från termin 1. I patofysiologi studeras människokroppens funktion vid sjukdom. Det är viktigt att ha en god bakgrund inom anatomi och fysiologi för att förstå de patofysiologiska processerna vid sjukdom.

Kursplan

Illustration of rare diseases.

Kursinformation

Sjukdomslärakursen är moment indelad vilket innebär att de olika delarna har specifika hp beroende på innehåll. ex. Globalt hälsoperspektiv 0,5hp, allmän patologi 1,0 hp osv. Inför varje moment ska studenten förbereda sig med det aktuella kursmaterialet, tid finns avsatt i schemat. Global Hälsa obligatoriskt moment som kommer att vara på engelska. Inför tillfället skall några förberedande uppgifter utföras samt  även  seminarieuppgifter som redovisas på plats.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Charlotte Palmqvist

Kursansvarig och kursexaminator

Annica Sandberg

Kursansvarig
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
CP
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-06-26