För studenter på kursen Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder (15 hp) kurskod 1AR033

Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen syftar till att arbeta med arbetsterapiprocessen i två olika miljöer där det är vanligt att arbetsterapeuter jobbar och där de även har en mycket viktig del i vårdkedjan: inom primärvården respektive slutenvården. Samma lärandemål gäller för båda perioderna och studenten ska bli godkänd på samma lärandemål i de båda miljöerna. Välkommen att testa kunskaperna på riktigt!

Kursplan

Välkomstinformation

VFU:n startar vårterminen 2023 måndagen den 20:e februari, v. 8 (se kursrummet i Canvas för mer info) och sista dagen kommer att vara fredagen den 5:e maj, v. 18.

 

Ett första introduktionstillfälle äger rum redan 1/2 kl 13.00 (via zoom, se länk i Canvas).

 

Kursen består av 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppdelade i två moment:

5 veckor i slutenvården

5 veckor i primärvården.

Momenten sker under två perioder, alla är ute på VFU under båda perioderna.

 

Period 1 VT23: v. 8-12

Period 2 VT23: v. 14-18

Röda dagar är det inte VFU.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Arbetsterapi 2 VT23 (VFU:n schemaläggs separat, se Canvas för mer info)

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Ris- och Roslåda

Denna kurs har inslag av VFU/VIL, på sådana kurser kan du som student tycka till i en digital ris- och roslåda om vad som varit bra, och vad som eventuellt varit mindre bra, med din VFU/VIL-period. Mer information och address hittar du här: Ris&Roslådan

Kontaktuppgifter

Birgit Heuchemer

Kursansvarig och VIL-samordnare

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare