För studenter på kursen Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning (7,5 hp) kurskod 1AR034

Under termin 4 i arbetsterapeutprogrammet läser du bland annat kursen arbetsterapi 3 - prevention och uppföljning. I denna kurs ska du som student tillämpa och reflektera kring arbetsterapiprocessen med fokus på personcentrerat arbetssätt, professionalism, etik samt evidens. Dina kunskaper i terapeutiskt resonemang fördjupas genom argumentation för val av arbetsterapeutisk processmodell, arbetsterapeutiska bedömningsinstrument, uppföljning och val av förebyggande hälsoinriktade åtgärder.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Vårterminen 2024 pågår kursen fr o m den 19:e februari (v. 8) t o m 31:a maj (v. 22). Se schema för mer info.

 

Om kursen

Kursen består av två moment:

  • Moment 1: Tillämpning av arbetsterapiprocess (4,5 hp)
  • Moment 2: Förebyggande hälsoinriktade insatser (3 hp)

Kursens examinationsuppgifter baseras på dina erfarenheter från VIL i kursen arbetsterapi 2 - aktivitet och åtgärder. Kursen examineras med en beskrivning av en arbetsterapiprocess med en klient där datainsamlingen sker under din VFU och där teori ska kopplas till klientfallet (moment 1), och genom en skriftlig rapport med fokus på preventiva hälsoinriktade åtgärder för en patient (moment 2).

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning VT24

 

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
852486387
MF
Innehållsgranskare:
2024-01-29