För studenter på kursen Audiologisk grundkurs kurskod 1AU070

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper för att få en översikt av ämnesområdet audiologi, audionomens yrkesroll och förståelse för hörselskadades situation. Kunskaperna är grunden för kommande kurser inom huvudområdet. Dessutom ska studenten inhämta information om Audionomprogrammet samt om Karolinska Institutets organisation och resurser.

Kursplan

Schema

Schema audiologisk grundkurs HT-23

Nytt schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

 

 

Kontaktuppgifter

Helene Bergström

Kursansvarig och examinator

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
852483920
HB
Innehållsgranskare:
2023-11-22