För studenter på kursen Audiologisk samtalsteknik kurskod 1AU062

Kursens övergripande mål är att studenten ska få fördjupade kunskaper om olika samtalstekniker med koppling till olika individers/gruppers behov. Kursen bygger vidare på kursen Hörselrehabilitering samt utgör grund för kommande kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Schema Audiologisk samtalsteknik HT-22

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Helene Bergström

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936
HB
Innehållsgranskare:
2023-01-16