För studenter på kursen Audiologisk samtalsteknik kurskod 1AU062

Kursens övergripande mål är att studenten ska få fördjupade kunskaper om olika samtalstekniker med koppling till olika individers/gruppers behov. Kursen bygger vidare på kursen Hörselrehabilitering samt utgör grund för kommande kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Schema Audiologisk samtalsteknik HT-22

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Helene Bergström

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
HB
Innehållsgranskare:
2024-02-28