För studenter på kursen Audiologiska systemet kurskod 1AU073

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta fördjupade kunskaper om hörsel- och balanssystemets anatomi och fysiologi samt genetik, embryologi och utveckling. Dessa kunskaper ligger till grund för kurser som Audiologisk patologi samt Klinisk audiologi 1, 2 och 3. Kursen bygger vidare på den kursen Nervsystemets struktur och funktion.

Kursplan

Schema

Schema audiologiska systemet HT22

Nytt schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Satu Turunen-Taheri

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936