För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Programöversikt för barnmorskeprogrammet

På den här sidan hittar du utbildningsplan för programmet, liksom en översikt över programmet och länkar till kurswebbar för de kurser som ingår i programmet.

Barnmorskeprogrammet består av tre terminer (90 hp). Varje termin fördjupar dina kunskaper och färdigheter inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Ungefär 50 % av programmet består av verksamhetsförlagd utbildning i för barnmorskan relevanta verksamheter, exempelvis förlossningsklinik, eftervårdsavdelning, gynekologisk verksamhet, barnmorskemottagning samt ungdomsmottagning. Under din sista termin skriver du en uppsats på magisternivå inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. 

Utbildningsplan

Aktuell utbildningsplan (2BM17) hittar du här. 

Programmets uppbyggnad

Klicka på kursnamnen för att komma till kurswebben där du kan läsa mer om varje kurs. 

Termin 1

Reproduktionens fysiologi och psykologi (12 hp)

Vetenskaplig metod (3 hp)

Gynekologisk och sexuell hälsa (10,5 hp)

Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp)

Termin 2

Vård i samband med barnafödande I (15 hp)

Mödrahälsovård och antikonception (15 hp)

Termin 3

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (15 hp)

Vård i samband med barnafödande II (15 hp)

Medverkande institutioner

Programmet ges av Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

 

Programöversikt samt Tentamensdatum VT23