För studenter på kursen Basvetenskap 6: Mikrobiologi och infektionsimmunologi (7,5 hp) kurskod 2LA005

Kursen bygger på kunskaper och färdigheter från tidigare terminer genom studier av mikroorganismers uppbyggnad och deras biologi i samband med en infektion. Fördjupning sker i mikroorganismers roll inom både sjukdom och hälsa, däribland deras samspel med kroppens immunförsvar inom hälsa och kamp inom sjukdom. Grundläggande kunskaper inom behandling och prevention av sjukdomar orsakade av mikroorganismer behandlas med ytterligare fokus på global hälsa, etiska, och sociala aspekter.

Kursplan

Schema

Kursen äger rum 15 januari-15 februari, 2024. Schema finns i Time Edit.

Kontaktuppgifter

Kim Vestö

Kursansvarig, Examinator
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
08-524 866 91
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursmeddelanden

  • Kursregistrering - Du som student kursregistrerar dig själv på kursen i Ladok.
  • Kontaktuppgifter - Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella i Ladok så att du säkert får all studieinformation. Inloggning sker med ditt studentkonto i studentgränssnittet.
  • Canvas - Studenter med kursplats får inbjudan till lärplattformen Canvas innan kursen startar. Logga in i Canvas med ditt KI-student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari, alternativt ladda ner appen. I Canvas finns all info och material för att förbereda dig inför grupparbeten samt obligatoriska uppgifter. All kommunikation från och med kursledning sker i Canvas.
  • Studievägledning: Vid frågor om din studiegång, kursplats, behörighetskrav, omregistrering, studieuppehåll och återupptag kontakta studievägledare Liselott Lagerkrans (termin 4-7) eller Karin Söderström (termin 1-3).

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet, se programwebben eller Information om tillgodoräknande

Ansökan om TG för hela eller del av kursen ska ske så tidigt som möjligt då handläggning kan ta upp till två månader innan besked. Blankett Ansökan om tillgodoräknande ska fyllas i, signeras och mejlas in tillsammans med relevanta bilagor som krävs för bedömningen till kursadministrationen.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg på funktionsvariation. Intyget på KI utfärdas av Viktoria Hansson och ansökan om stöd sker här. Intyget mejlas till kursadministrationen snarast möjligt eller vid kursstart, men senast 2 veckor innan examination. Observera att enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder inte tas emot. Info om att studera med funktionsvariation på KI finns här.

Kursanalys och kursvärdering

KV
Innehållsgranskare:
Anne Eklöf
2023-11-27