För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Programmets organisation

Här hittar du information om programmets struktur och organ.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i diagnostisk cytologi och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektor

Programdirektor (PD) Pernilla Lång tillsammans med Bitr.Programdirektor Anna Wiik leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA), Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. 

Programrådet:

  • hanterar löpande förbättringsförslag
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
  • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
  • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN
  • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av BAS, Medicinska Föreningens sektion för BMA studenter.

Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till BAS!

Ledamöter läsåret 2022-2023

Ordförande (PD)

Pernilla Lång

Bitr.PD och studierektor

Anna Wiik, bitr. PD

Mikaela Qvarfordt, bitr. PD för Mag. i biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologi

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Tommy Lundberg, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Staffan Wallin, klinisk kemi

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)

Jasamin Baghdadi (Inriktning klinisk fysiologi)

Internationaliseringsansvarig

Maura Heverin

VFU-samordnare

Catharina Hultgren

Karin Bouma

Berörd studentkår utser 3 studentrepresentanter(inriktning klinisk- fysiologi, inriktninglaboratoriemedicin och Mag. Diagnostisk cytologi)

Studievägledare (Rekrytering pågår)

Chef för utbildningsadministrationen och utbildningskoordinator (Busra Lina Kocaturk)

Utbildningsnämnden Labmed

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) är programansvarig institutionen för BMA-programmet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner och ekonomi- och resultatuppföljning.

 

Ordförande

Lars Frelin, GUA

Programdirektorer

Pernilla Lång,  Programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet, Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Anna Wiik, biträdande programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet, adjungerad utan rösträtt 

Övriga lärarrepresentanter (med rösträtt)

Sara Windahl, Patologi

Maria Westerståhl, Klinisk Fysiologi

Annica Lindkvist, Klinisk Immunol. o transf.med.

Georgios Panagiotidis, Klinisk Farmakologi

Maura Heverin, Klinisk kemi

Sophie Curbo, Klinisk mikrobiologi

Anthony Wright, Biomolekylär och cellulär medicin

Lärarrepresentanter

Karin Garming-Legert, PD Tandläkarprogrammet

KI- institution (med rösträtt) Maria Halvorsen, NVS

Studentrepresentanter BAS (med rösträtt)

Mathilde Andreasson, BAS ordförande

Nadia Rahman – BAS vice ordförande  

Linnea Ericsson, BAS Utbildningsansvarig

Region Stockholm representant (med rösträtt)

Elisabeth Wiklund, PhD, omvårdnadsansvarig 

Lars Hyllienmark, Avnämarrepresentant (klinisk neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset)

Övriga (utan rösträtt)

Busra Lina Kocaturk, Chef för utbildningsadministrationen och utbildningskoordinator

Rekrytering pågår, Studievägledare

Helen Kaipe biträdande programdirektor, magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Mikaela Qvarfordt, biträdande programdirektor, magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Sammanträden och protokoll

6 februari 2023, 27 mars 2023, 28 april 2023 och 14 juni 2023

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-09-07