För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet!

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Efter första antagningsbeskedet 

 • Tacka ja till din utbildningsplats  

    -När du fått det första antagningsbeskedet ska du gå in på antagning.se och svara i tid för att behålla din plats senast 19 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.  

 • Lämna återbud: Görs via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se
 • Anstånd med start av utbildning. 

  -Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.  För ansökan om anstånd se här.

  Inför terminsstart 

  1. Aktivera studentkonto

 • Du behöver aktivera ditt studentkonto för att kunna registrera dig på din första kurs. Du aktiverar själv ditt studentkonto. 

  2. Ansök om studiemedel  

 • Tänk på att skicka in din ansökan till CSN i god tid. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Om du ska gå på ett program och ska ansöka om studiemedel från CSN, rekommenderas starkt att du ansöker om ett år i taget (60 hp) och inte bara en termin (30 hp). 

  3. Digital välkomstträff 16/8 

  Få information och inspiration om Biomedicinska analytikerprogrammet. Under inspirationsdagen får du bland annat möjlighet att träffa dina blivande studiekollegor och programledningen. 

  Datum: 16 augusti 2023, kl.09.30-12.30 sker digitalt via Zoom.  

Program: 

09.30 Välkomna information från programmet - Pernilla Lång och Anna Wiik 

10.00 Workshop i breakout rooms 

Vem är jag? 

Vad är en biomedicinsk analytiker? 

Frågor och funderingar inför studierna? 

10.45 Paus 

11.00 Frågestund utifrån workshopen  

11.30 Biomedicinska analytiker sektionen presenterar sig 

11.45 Tidigare studenter/verksamma Biomedicinska analytiker 

12.15 Avrundning och sammanfattning - Pernilla Lång och Anna Wiik  

Välkomna! 

    4. Skaffa KI kort 

 • KI-kortet fungerar som ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Så här skaffar du ditt KI-kort. På Universitetsbiblioteket hämtar du ut ditt KI-kort som är ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Läs mer här.  
 1. Installera dina digitala verktyg 
 • Bekanta dig med lärplattformen Canvas, logga in på din studentmejl och ladda ner Office 365. KI tillhandahåller flertalet digitala tjänster för dig som student på KI. Du har åtkomst till de flesta tjänster via ditt studentkonto. Digitala tjänster och verktyg för studenter. 
 1. Registrering på programmets första kurs. 

  Du måste registrera dig när du börjar din utbildning vid KI. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen. Du som blir reservantagen registreras per automatik. 

  Den inledande kurs du ska registrera dig på är: Introduktion till biomedicinsk laboratorievetenskap

  Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

  Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

  Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss: studentexp-ana8@labmed.ki.se

 2. Skaffa kurslitteratur 

  Du hittar listan över rekommenderad litteratur till dina kurser i kursplanen som du hittar på din kurs- eller programwebb. En stor del kurslitteratur kan du ofta köpa begagnat av tidigare studenter. Universitetsbiblioteket har ett begränsat antal exemplar av all obligatorisk litteratur för utlåning.  

 3. Bli medlem i kåren och deras aktiviteter innan programstart 
 4. Delta på välkomstdagen som Karolinska Institutet anordnar för nya studenter: 

  Redan veckan innan terminsstart arrangeras aktiviteter för nya KI-studenter. Information om mottagningen hittar du på KI:s webb

  Välkomstdag för nya studenter 

  Datum: 6 september 2024
  Tid och plats: kl. 13.30-16.00 (Aula Medica)​
  Den 6 september kl 13:30 bjuds alla nya studenter in till välkomstdagen i Aula medica på campus Solna. En dag fylld med inspiration, mingel och tips inför din studietid. Läs mer om välkomstdagen.
  Som ny programstudent får du en KI-ryggsäck som du hämtar ut under mässan på välkomstdagen. För att hämta ut ryggsäcken måste du anmäla dig via denna länk. 

 5. Ansöka om tillgodoräknande för tidigare utbildning senast 15/8-24 

  Har du genomgått tidigare relevant utbildning så kan du ansöka om tillgodoräknade. För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 15/8. Du måste vara registrerad på programmets första kurs för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande. OBS! Ansökan mailas till; tillgodoraknanden@labmed.ki.se. Studenten ansvarar själv för att inkomma med en komplett ansökan. Ansökan ska innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett (se mallen som finns på blankettarkivet) och en bilaga (se blankettarkivet )där studenten beskriver den genomgångna utbildningen i förhållande till den kurs kurs/moment studenten önskar tillgodoräkna sig. Därtill ska även kursplan (syllabus), litteraturlista och studiemeritförteckning ur Ladok på såväl svenska som engelska över genomgången utbildning bifogas. Vid behov kan även ytterligare underlag krävas beroende på hur utförligt ordinarie underlag är. Mer information om tillgodoräknande hantering hittar du här.

Efter terminsstart 

 • För studenter inriktning klinisk fysiologi: Skaffa ett hälsointyg inför VFU/VIL 

  För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan. 

 • För studenter inriktning laboratoriemedicin: Du kommer att behöva ett hälsointyg för sista kursen på termin 2 och kan ansöka om det senare under termin 1. 

Du kan ansöka tidigast efter terminsstart. 

 

Praktisk information

Heltidsstudier

Utbildningen bedrivs på heltid. Det betyder att obligatorisk undervisning såsom seminarier, gruppövningar och klinisk färdighetsträning kommer att schemaläggas måndag - fredag ca kl 08.00-17.00. Viss tid kommer att avsättas för självstudier. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan dag, kväll och nattjänstgöring förekomma. 

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen kontakta biträdande programdirektor Pernilla Lång eller programstudievägledare studievagledning-labmed@ki.se

Reservantagning/Registrering

Efter urval sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. 

Program- och kursstart 

Sker den 2 september kl.09-12. Detaljerade scheman finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan programöversikter.

Terminstider vid KI

Här hittar du terminstider vid KI.

IT frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier.

Här kan du få hjälp med:

Studentkontot, exempelvis om du har problem med att logga in men kolla gärna på sidan Mitt studentkonto först där många steg-för-steg-lösningar finns.

Trådlösa nätverk 

KI-kortet  - ditt lånekort, utskriftskort och passerkort som ger dig access till biblioteket utanför ordinarie öppettider samt övriga campus utanför kontorstid. KI-kortet är även accesskort till gymmet i Flemingsberg.

KI Print, exempelvis om du har problem att skriva ut.

Inloggningsproblem i Ladok  (du skriver själv ut studieintyg och registreringsintyg).

Ladda ned Office 365  (hur du använder programmen måste du ta med exempelvis din lärare).

Öppet: 08.00-16.00

Telefon:08-524 822 22

E-post:studentit@ki.se

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Introduktionsfilmer  


Här hittar du en kort informationsfilm om Biomedicinska analytikerprogrammet.

Här hittar du en kort välkomstfilm med översiktlig information för dig som är nyantagen.

Här hittar du en längre introduktionsfilm med programspecifik information för dig som är nyantagen.

Här hittar du information från studie- och karriärvägledaren.

Inspirationsfilmer

Här hittar du en inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet.

Här hittar du en inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi.

Här hittar du en inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin.

Tidigare studenter berättar

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning  klinisk fysiologi.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning  klinisk fysiologi.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Information från studentsektionen

Här hittar du en kortfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviteter.

Här kommer en hälsning från Biomedicinska analytikersektionen (BAS):

" Den biomedicinska analytikersektionen (BAS) är studentsektionen för dig på det biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi. 

BAS är en studentsektion under Medicinska Föreningen. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildningsfrågor, studiesociala frågor (BASA) och internationaliseringsfrågor (BIG). Vi i BAS är den förlängda armen mellan studenter och programledningen, tillsammans jobbar vi för att din studietid på biomedicinska analytikerprogrammet ska bli så givande och rolig som möjligt!

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Information från studenthälsan

Här hittar du en kortfilm från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

Angående klädsel

 • Under laborationer måste skyddsrock användas
 • Under VFU används sjukhusets kläder

- OBS! Inga undantag från sjukhusets klädkoder/regler.
 Viktigt att upprätthålla basala hygienrutiner av patientsäkerhetsskäl.

 • Vid aktiviteter på kliniskt träningscentrum (KTC) används engångskläder som tillhandahålls i samband med aktiviteten. (Man får en uppsättning och kommer att behöva den vid flera tillfällen.)

Information till BMA-studenter om skyddsutrustning

 • Det är obligatoriskt att ha labbrock på sig under laborationerna på denna utbildning. 

  Du behöver köpa en labbrock för praktiska moment på BMA programmet. Labbrocken ska vara av minst 90% bomull, långa armar, lång modell, och vara knäppningsbar även när du sitter ner och med en tjockare tröja under, samt gå att tvätta i minst 60C.   

OBS! Saknas labbrocken vid laborationstillfället får man inte delta. 

Välkomna ut på labb!

Våra utbildningslokaler – plan 8

 • På plan 8 hittar ni våra utbildningslokaler, både utbildningsadministration och laboratorier.
 • §För inriktning klinisk fysiologi kommer ni även vara i klinik lokaler i sjukhuset (fysiologiska undersökningar).

Utbildningsadministrationen – plan 8

 • Vill du få studieintyg eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig.
 • Vid utbildningsadministrationen finns utbildningsadministratörer, samordnare för utbildningslabb,  studievägledare och utbildningssamordnare/gruppchef för utbildningsadministrationen.
 • https://ki.se/labmed/utbildningsadministration

Värdeskåp – plan 8

 • Utanför våra utbildningslabb så finns låsbara skåp att låna under laborationerna. Behövs förvaring av tex ytterkläder och större väskor hänvisar vi till förvaringsskåpen på plan 5.

Förvaringsskåp – plan 5

 • Vi erbjuder förvaringsskåp (klädskåp) på plan 5.
 • Skåpen kan lånas under terminstid men måste tömmas innan sommaren

Ta med hänglås!

Vilrum

 • Vilrumsnyckel hämtas ut i utbildningsadministrationen med hjälp av personal.
 • Det är obligatoriskt att alltid checka-in / checka-ut på den lista som ligger i utbildningsadministrationen.
 • Vi rekommenderar att du använder vilrummet i max en timme. Om du fortfarande inte mår bra efter den timmen bör du gå hem.

”Andrum” för meditation och bön

 • På plan 5 finns "Andrummet" som är ett rum för stillhet, meditation och bön. Rummet är öppet för alla som studerar, forskar och arbetar på KI. Även i Solna finns ett liknande rum.”Andrum” för meditation och bön
 • För att alla ska känna sig välkomna i dessa rum, som är tillgängliga för alla på KI, lämnas inget kvar i rummet när man går.
 • Mer information finns på ki.se.
BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2024-06-27