För studenter på kursen Emotionsreglering: från teori till praktik (7,5 ho) kurskod 2ps037

Kursen syftar till att introducera studenten till aktuella teorier om
emotionsreglering samt till experimentell och klinisk forskning inom
området. Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv eftersträvas genom att
kunskap och forskning som rör utveckling, förmåga till och strategier för
emotionsreglering i olika åldrar (barn, vuxna, äldre) diskuteras.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-12. 

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Pia Enebrink

Kursansvarig

Elin Uddenstig

Kursadministratör
PE
Innehållsgranskare:
Camilla Norin
2023-09-20