För studenter på kursen Examensarbete i arbetsterapi (15 hp) kurskod 1AR040

Att skriva sitt examensarbete är spännande och utmanande. Detta får du göra under den sista terminen i arbetsterapeutprogrammet. Kursen examensarbete i arbetsterapi bygger på kollaborativt lärande som innebär att nå lärandemålen tillsammans med andra studenter. Du ska dels skriva ett examensarbete tillsammans med en annan student, dels under grupphandledning granska och kommentera andra studenters arbeten – samtidigt som du måste reflektera över ditt eget tänkande.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till kursen!

Vårterminens inledande introduktionstillfälle 2023 kommer att äga rum kl 10.45 den 24/1 2023 i sal S 201.

Därefter ses vi nästa gång under vecka 6, vid ett första handledningstillfälle den 7/2. Kursen avslutas vecka 18. Se schemat för mer info.

Ni kommer att jobba i grupper. Varje grupp har en handledare som planerar totalt sex stycken handledningstillfällen tillsammans med er.

Som stöd erbjuder kursen också flera resurstillfällen i olika forskningsmetoder så som kvalitativa, kvantitativa och litteraturstudier samt även i opponentskap.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Examensarbete i arbetsterapi VT23

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare