För studenter på kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning kurskod 1RS057

Denna kurs ges på termin 2 på Röntgensjuksköterskeprogrammet. Kurs ges av Institutionen Laboratoriemedicin.

Kursplan

Kursinformation

Kursen innehåller två moment.

Moment 1 beskriver läkemedlets väg genom kroppen (farmakokinetik) samt hur läkemedel påverkar kroppens celler (farmakodynamik). Under kursen kommer avsnitt behandlas som beskriver hur farmakologiska substanser påverkar det autonoma nervsystemet och vilka läkemedel som kan användas vid tex olika cirkulationsrubbningar. I kursen studeras även analgetiska preparat, NSAID-preparat samt läkemedel som används vid behandling av diabetes. Kontrastmedel behandlas också i kursen. Vidare studeras de biverkningar som olika läkemedel kan komma att orsaka i en läkemedelsbehandling.

Inom moment 2, läkemedelsberäkning, kommer följande att behandlas:

  • Enheter och enhetsbyten
  • Beräkning av dos, verksam substans och styrka
  • Beräkning av spädning, infusionshastighet och infusionstid

 

Schema

Kursanalys och Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Hussein Rubaiy

Kursansvarig och kursexaminator
PT
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-03